sikis, sex izle, hd porno, porno izle, mobil porno, hd porno, erotik film, turkce porno, sikis izle, izmir escort, gaziantep escort, izmir escort, porno
Güryıldız Belediyesi

GÜRYILDIZ’IN TARİHCESİ 07-25-14

GÜRYILDIZ’IN TARİHÇESİ

Türklerin Anadolu’daki ilk yerleşim yerlerinden birisi Tokat-Niksar hattıdır. Danişmentli Türkmenlerinin uzantıları bu yörelerde hâlâ yaşamaktadırlar. Tokat, 5000 yıllık köklü geçmişiyle bir Türk-İslam diyarıdır.

Tokat il merkezi sınırları içinde yer alan Kazova bölgesi de en eski Türk yerleşim yerlerinden birisidir. Yeşilırmak’ın adeta ikiye böldüğü bu verimli ova, büyükçe bir vadiye andırmaktadır. Güryıldız Kasabası, doğudan batıya doğru Tokat-Turhal arasını kapsayan Kazova’nın kuzey cephesinde ve aşağı yukarı tam ortasında yer almaktadır.

Osmanlı dönemi Mühimme defterleri ve Salnamelerdeki kayıtlara göre, Güryıldız topraklarında eskiden beri, kalabalık bir ahali hayat sürmüştür.  1400’lü yıllardan itibaren belgelerle takip edilebilen bu bölge halkı, tahminen 1600’lü yıllara kadar ekseriyetle gayrimüslimden oluşmaktaydı. 1700’lü yıllarda ilk caminin yapılmış olması önemli bir dönüm noktasıdır. Gayrimüslim ve Müslümanlar 20. yüzyılın başlarına kadar, bu topraklarda bir arada yaşamışlardır. Bu durumun en güçlü delili, “maşat” adı verilen gayrimüslim mezarlığı yanında, Müslümanlara ait çok büyük bir kabristanın mevcudiyetidir.

1700’lü yıllar öncesinde, Yeşilırmak kenarında “Engüren” adı verilen ve tarihi kayıtlarda da geçen bir köyde yaşayan Müslüman ahali, 1700’lü yıllara doğru, muhtemelen ırmak boyundaki sivrisinek istilasından dolayı, bugünkü dağ eteğine taşınmış olmalıdır. Çünkü, hâlen Yeşilırmak kenarında sözü edilen köyün mezar kalıntıları mevcuttur.

1999 yılında Yazıbağı ve Küçükyıldız köylerinin ortak ve hür iradeleriyle birleşmeleri sonucu, “Güryıldız Kasabası” adıyla belediye tüzel kişiliğine kavuşan Güryıldız halkının çok bir kısmı, Türkistan, Ahıska, Erzurum ve Amasya  kökenli sülalelerden oluşmaktadır. Gelenek ve görenekleriyle bu çizginin izleri açıkça sürülebilmektedir. 1980 öncesi düğünlerinde oynanan “simsim, kartal, deveci” oyunları; baharda yumurta toplama, yumurta tokuşturma ve yağmur duası ise, “mart dokuzu” adıyla doğrudan Nevruz bayramıyla bağlantılı olarak Türkistan-Tokat bağlantısını desteklemektedir.

Türkistan’dan batı yönüne göç eden Türklerin, Anadolu’ya gelirken beraberlerinde aslî sözlerini de getirdikleri bu örneklerle ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan Tokat ve yöresi ilgi çekicidir.

Özbek Türkçesi                                       Tokat Ağzı

aşlık                                                 aşlık

bet                                                    bet (yüz)

bultur                                                        bıldır

cılga                                                 cılga

çaka                                                 çağa (çocuk)

çapmak                                            çapa çapa (koşa koşa)

çapak                                               çepük (alkış)

çayır                                                 çayır

çorçka                                              çoşka (domuz)

emme                                                         eme (hala)

etik                                                   edik

aytışmak                                          eydişmek

ezgü                                                 ince ezgü (iyice)

höl                                                   höllük

içburuğ                                             buru

kaçan                                                         haçan

kadamak                                          kadamak

kahşatmak                                       kahşatmak

kargış                                               karış  (beddua)

kerem                                               kelem

kezik                                                keşik

kurum                                              kurum (is)

küymaq                                            güymek

mıh                                                  mıh

onat                                                 onat

öksimak                                           öksümek

sak                                                   sak- sek (uyanık, gözaçık)

salık                                                 salma (vergi)

sasık                                                sasık

sınmak                                             sınıkçı

şapalak                                            şapalah

şor                                                   çor

tavlamaçi                                         tavlamak

tığız-tıkız                                          dıhız

tökin                                                dökün saçın(bol)

töş                                                    döş

tünemek                                           dünemek

üzil kesil bol-                                   üzil kesil ol-

yağrın                                              yağannı

yaşmak                                            yaşmak

yengil                                                        yeğnik-yeğincek

yesir                                                 esir

yörgek                                              yörek dolamak

yumuş                                              yumuş

yupka                                                        yuha

yükli                                                yüklü(hamile)

Yukarıda sıralanan ve her biri canlı birer delil olan bu sözler, Tokat’ın ve Güryıldız’ın tarihçesini özetlemektedir. Güryıldız, hem geçmişi hem de bugünüyle mukaddes bir Türk-İslam diyarıdır.