+90 356 237 65 96
Güryıldız Belediye Başkanlığı

BELEDİYE YAŞ SEBZE VE MEYVE HALİ İÇERİSİNDE BULUNAN 61/B (17 SIRA) VE 61 (20 SIRA) NUMARALI İŞYERLERİ KİRA

BELEDİYE YAŞ SEBZE VE MEYVE HALİ İÇERİSİNDE BULUNAN 61/B (17 SIRA) VE 61 (20 SIRA) NUMARALI İŞYERLERİ KİRA

Belediye Başkanlığımıza ait Belediye Yaş Sebze ve Meyve hali içerisinde bulunan 61/B (17 sıra) ve 61 (20 sıra) numaralı işyerleri 2886 sayılı kanunun 45. maddesi uyarınca açık artırma suretiyle kiraya verilecektir.

 

Adresi İşin Nevi Muhammen Bedel Depozito Geçici Teminat
Belediye Başkanlığı Yaş Sebze ve Meyve Hali 61/B (17 sıra) Numaralı İşyeri İşyeri 10.000,00 TL 10.000,00 TL 1.000,00 TL
Belediye Başkanlığı Yaş Sebze ve Meyve Hali 61(20 sıra) Numaralı İşyeri İşyeri 10.000,00 TL 10.000,00 TL 1.000,00 TL

İhale 28.09.2023 Perşembe günü saat 10.00’da Belediye Hizmet Binasında Encümen huzurunda yapılacaktır.

 • İhale yukarıda yazılı tarih ve saatte Belediye Başkanlığı odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.
 • İhaleye katılacak olanlardan;
  1. Nüfus kayıt örneği,
  2. Yerleşim yeri belgesi,
  3. Nüfus cüzdanı sureti,
  4. Vergi levhası,
  5. Oda kayıt belgesi,
  6. Sabıka kaydı,
  7. Geçici teminat makbuzu,
  8. Vekâleten iştirak edenler için vekâletname ve imza sirküleri noter tasdikli,
  9. Sicil gazetesi,
  10. Şartnameler mesai saati içerisinde Belediyemizden ücretsiz olarak temin edilecektir.
  11. Diğer hususlar şartnamede belirtilmiştir.

Keyfiyet ilan olunur.

GÜRYILDIZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

—————————————————————————————————————–

Şehit Abdullah ÖZER Mahallesi Atatürk Caddesi No:37 Güryıldız Kasabası Merkez / TOKAT

Telefon    : (0356) 237 65 96 Faks : (0356) 237 65 96

KEP        : guryildizbelediyesi@hs01.kep.tr

E-Posta   : guryildiz@guryildiz.bel.tr İnternet Adresi : www.guryildiz.bel.tr